Loading...

Tag: House of the Dragon

รีวิว House of the Dragon (2022)

เรื่องราวใน House of the Dragon ซีรีส์ภาคแยกของ Game of thrones จะเกิดขึ้นราว ๆ 200 ปีก่อนเกิดเหตุการณ์แย่งชิงบัลลังค์ใน GOT มังกรบินกันให้ว่อนแน่ๆ จะบอกเล่าเกี่ยวกับเรื่องราวของตระกูลทาร์แกเรียน ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ปกครองดินแดนเวสเทอรอส มาก่อน Robert Barratheon โดยซีรีย์จะอ้างอิงจากหนังสือ Fire & Blood ของ George R.R. Martin เปิดตำนานตระกูล Targaryen อ่านต่อ..

คุณอาจสนใจ
Back From the Brink ล่าหัวใจมังกร
Big-Mouth
Doctor Lawyer (2022)
Eve (2022)
Legend of Anle (2022)